Projecten welke op basis van een UAV-GC contract worden uitgevoerd, bieden waardevolle informatie die weer gebruikt kunnen worden bij het opzetten van nieuwe projecten. Voor zowel Opdrachtgevers als Opdrachtnemers geldt dat een goede evaluatie leidt tot kennisbehoud en ervaringen om te leren van gemaakte keuzes. In de toekomst kan deze kennis en ervaring worden ingezet om te komen tot een efficiëntere projectrealisatie en het beter beheersen van mogelijke faalkosten.

Om een goede evaluatie uit te kunnen voeren dienen tal van gegevens te worden verzameld. Om te voorkomen dat onnodige gegevens worden verzameld en dat de juiste gegevens worden verzameld is het verstandig om van te voren richting te geven aan de evaluatie. Wanneer men bijvoorbeeld wil weten of de risico’s op de juiste wijze worden gealloceerd en beheerst dan kan vooraf worden bepaald welke specifieke gegevens worden verzameld over het risicoproces en de uitkomsten.

Projectburo B.V.

Het proces van evalueren kunnen wij samen met u, bij voorkeur in de precontractfase, opzetten en zowel tijdens als na de realisatie van het project op een prettige manier faciliteren.

Rol opdrachtgever

  • Inrichten van het evaluatieproces
  • Opzetten van een evaluatieplan
  • Verzamelen van gegevens
  • Evalueren en vastleggen van de resultaten
  • Vaststellen en implementeren van “lessons learned”

Rol opdrachtnemer

  • Inrichten van het evaluatieproces
  • Opzetten van een evaluatieplan
  • Verzamelen van gegevens
  • Evalueren en vastleggen van de resultaten
  • Vaststellen en implementeren van “lessons learned”